Tembung dhuwur menyang ngisor
Tembung kiwa menyang tengen/tengen menyang kiwa
Tembung dhuwur menyang ngisor
Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.