สร้างม้วนกระดาษสำหรับตรุษจีน

ข้อความจากบนลงล่าง
ข้อความจากซ้ายไปขวา/ขวาไปซ้าย
ข้อความจากบนลงล่าง

สร้างม้วนกระดาษวันตรุษจีน

ป้ายชุนเหลียน 春联 (ceon1 lyun4) หรือป้ายตรุษจีนเป็นสิ่งสำคัญที่คนจีนมักจะติดไว้ที่บ้านในช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยปกติแล้วป้ายนี้จะเป็นกระดาษสีแดงและเขียนด้วยมือ เครื่องมือนี้ให้คุณสามารถสร้างป้ายตรุษจีนของตัวเองได้! โดยมี 3 แบบ อันแรกเป็นแนวตั้งด้านซ้าย อันที่สองเป็นแนวนอนตรงกลาง และอันสุดท้ายเป็นแนวตั้งด้านขวา กรอกข้อความของคุณบนป้ายแต่ละอัน จากนั้นก็เลือกว่าคุณต้องการให้ป้ายตรงกลางอ่านจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายจากนั้นก็สร้างป้าย คุณสามารถสร้างแบบรูปเดียวหรือแยกเป็นสามรูปสำหรับแต่ละป้ายจากนั้นก็แชร์บน Facebook, Twitter ฯลฯ รูปภาพเหล่านี้พร้อมพิมพ์ออกมาใช้และก็มีขนาดหลากหลาย รูปภาพขนาดใหญ่คือหนึ่งป้ายต่อกระดาษ A4

ป้ายชุนเหลียน 春联 (ceon1 lyun4) หรือป้ายตรุษจีนเป็นสิ่งสำคัญที่คนจีนมักจะติดไว้ที่บ้านในช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยปกติแล้วป้ายนี้จะเป็นกระดาษสีแดงและเขียนด้วยมือ เครื่องมือนี้ให้คุณสามารถสร้างป้ายตรุษจีนของตัวเองได้! โดยมี 3 แบบ อันแรกเป็นแนวตั้งด้านซ้าย อันที่สองเป็นแนวนอนตรงกลาง และอันสุดท้ายเป็นแนวตั้งด้านขวา กรอกข้อความของคุณบนป้ายแต่ละอัน จากนั้นก็เลือกว่าคุณต้องการให้ป้ายตรงกลางอ่านจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายจากนั้นก็สร้างป้าย คุณสามารถสร้างแบบรูปเดียวหรือแยกเป็นสามรูปสำหรับแต่ละป้ายจากนั้นก็แชร์บน Facebook, Twitter ฯลฯ รูปภาพเหล่านี้พร้อมพิมพ์ออกมาใช้และก็มีขนาดหลากหลาย รูปภาพขนาดใหญ่คือหนึ่งป้ายต่อกระดาษ A4

Other pages and resources