เติมคำในช่องว่างภาษากวางตุ้ง
วิธีการสร้างแบบฝึกหัดภาษากวางตุ้ง

เครื่องมือนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างแบบฝึกหัดให้นักเรียนเติมคำตอบที่ถูกต้อง

กรอกข้อความของคุณและคลิกที่คำที่คุณต้องการให้นักเรียนเติมลงไป คำที่คุณเลือกจะแสดงอยู่ท้ายประโยค คุณสามารถเลือกได้ว่าคุณต้องการสลับตำแหน่งคำตอบเพื่อให้นักเรียนต้องพยายามเรียงตำแหน่งคำตอบก่อนจากนั้นก็หาช่องว่างเพื่อเติมคำตอบที่ถูกต้อง​ (ซึ่งทำได้เฉพาะกรณีที่คุณใส่ตัวอักขระมากกว่าหนึ่งตัวในช่องว่างเดียว)

คุณสามารถเลือกฟอนต์ภาษากวางตุ้งและขนาดข้อความรวมถึงหัวข้อของแบบฝึกหัด แบบฝึกหัดภาษากวางตุ้งนี้พร้อมพิมพ์ออกมาใช้งาน ขณะที่พิมพ์ คุณสามารถเลือกได้ว่าคุณต้องการพิมพ์แบบฝึกหัดแบบไม่มีเฉลยกี่ใบและแบบมีเฉลยกี่ใบ แบบฝึกหัดที่มีเฉลยจะแสดงคำตอบที่ถูกต้องในช่องว่างรวมถึงขีดเส้นใต้คำนั้นไว้ด้วย 

เรามีเครื่องมืออื่น ๆ สำหรับสร้างแบบฝึกหัดภาษากวางตุ้งอีกมากมาย เช่น แบบฝึกเขียน, แบบฝึกหัดบิงโกตัวเลข หรือสร้างม้วนกระดาษสำหรับวันตรุษจีน

 

เครื่องมือนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างแบบฝึกหัดให้นักเรียนเติมคำตอบที่ถูกต้อง

กรอกข้อความของคุณและคลิกที่คำที่คุณต้องการให้นักเรียนเติมลงไป คำที่คุณเลือกจะแสดงอยู่ท้ายประโยค คุณสามารถเลือกได้ว่าคุณต้องการสลับตำแหน่งคำตอบเพื่อให้นักเรียนต้องพยายามเรียงตำแหน่งคำตอบก่อนจากนั้นก็หาช่องว่างเพื่อเติมคำตอบที่ถูกต้อง​ (ซึ่งทำได้เฉพาะกรณีที่คุณใส่ตัวอักขระมากกว่าหนึ่งตัวในช่องว่างเดียว)

คุณสามารถเลือกฟอนต์ภาษากวางตุ้งและขนาดข้อความรวมถึงหัวข้อของแบบฝึกหัด แบบฝึกหัดภาษากวางตุ้งนี้พร้อมพิมพ์ออกมาใช้งาน ขณะที่พิมพ์ คุณสามารถเลือกได้ว่าคุณต้องการพิมพ์แบบฝึกหัดแบบไม่มีเฉลยกี่ใบและแบบมีเฉลยกี่ใบ แบบฝึกหัดที่มีเฉลยจะแสดงคำตอบที่ถูกต้องในช่องว่างรวมถึงขีดเส้นใต้คำนั้นไว้ด้วย 

เรามีเครื่องมืออื่น ๆ สำหรับสร้างแบบฝึกหัดภาษากวางตุ้งอีกมากมาย เช่น แบบฝึกเขียน, แบบฝึกหัดบิงโกตัวเลข หรือสร้างม้วนกระดาษสำหรับวันตรุษจีน

 

Other pages and resources