สร้างแบบฝึกหัดสำหรับผู้เรียนภาษากวางตุ้งแบบมีช่องว่าง

นี่เป็นเครื่องมือสร้างแบบฝึกหัดที่มีช่องว่างให้ผู้เรียนภาษากวางตุ้งเติมคำตอบของพวกเขาลงไป คุณสามารถคลิกบนคำในข้อความจากนั้นคำนั้นจะไปอยู่ในวงเล็บที่มีช่องว่างอยู่ด้านหน้าเพื่อให้ผู้เรียนเขียนคำตอบลงไป ตัวอย่างในภาษาอังกฤษคือI like listening to music ซึ่งจะกลายเป็น I like listening to ________(music) จากนั้นนักเรียนสามารถกรอกแนวดนตรีซึ่งจะกลายเป็น I like listening to classical music (music) คุณสามารถเลือกฟอนต์ภาษากวางตุ้งและขนาดข้อความรวมถึงหัวข้อของแบบฝึกหัด แบบฝึกหัดสำหรับเรียนภาษาจีนที่คุณสร้างขึ้นนั้นพร้อมให้พิมพ์ออกมาใช้งานได้เลย เรามีแบบฝึดหัดเพื่อเรียนภาษากวางตุ้งอีกหลายแบบ เช่น เติมคำในช่องว่างหรือการสร้างแผ่นบิงโกตัวเลขภาษากวางตุ้ง

 

Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.