คำเรียกคนในครอบครัวภาษาจีน

คุณ  -> 
 -> 
 -> 

วิธีการหาคำเรียกคนในครอบครัวเป็นภาษากวางตุ้ง

เครื่องมือนี้ใช้งานค่อนข้างง่าย เป็นเครื่องมือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัว เริ่มจากทางซ้ายที่ตัวคุณ จากนั้นเลือกความสัมพันธ์ของคน ๆ นั้นกับคุณ และก็ความสัมพันธ์ของคนถัดไปกับคน ๆ นั้นจนกระทั่งคุณเจอคนในครอบครัวที่คุณต้องการ และคุณยังสามารถเลือกได้ว่าพวกเขามีอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าคุณ เนื่องจากในบางกรณีคำเรียกอาจจะไม่เหมือนกัน ถ้ามีตัวเลือก เครื่องมือนี้ก็จะบอกคุณทั้งคำเรียกแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และยังแสดงคำเรียกเป็นพินอินด้วย ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการทราบว่าจะเรียกน้องชายของแม่ว่าอย่างไรในภาษากวางตุ้ง คุณก็จะต้องเลือก ตัวคุณ-แม่-น้องชาย และตัวหยวืดพิงก็จะบอกคุณว่ามันเป็น kau5 fu6 หรือ kau5 kau5 หากมันเป็นความสัมพันธ์แบบทางการในภาษาจีน

 

เครื่องมือนี้ใช้งานค่อนข้างง่าย เป็นเครื่องมือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัว เริ่มจากทางซ้ายที่ตัวคุณ จากนั้นเลือกความสัมพันธ์ของคน ๆ นั้นกับคุณ และก็ความสัมพันธ์ของคนถัดไปกับคน ๆ นั้นจนกระทั่งคุณเจอคนในครอบครัวที่คุณต้องการ และคุณยังสามารถเลือกได้ว่าพวกเขามีอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าคุณ เนื่องจากในบางกรณีคำเรียกอาจจะไม่เหมือนกัน ถ้ามีตัวเลือก เครื่องมือนี้ก็จะบอกคุณทั้งคำเรียกแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และยังแสดงคำเรียกเป็นพินอินด้วย ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการทราบว่าจะเรียกน้องชายของแม่ว่าอย่างไรในภาษากวางตุ้ง คุณก็จะต้องเลือก ตัวคุณ-แม่-น้องชาย และตัวหยวืดพิงก็จะบอกคุณว่ามันเป็น kau5 fu6 หรือ kau5 kau5 หากมันเป็นความสัมพันธ์แบบทางการในภาษาจีน

 

Other pages and resources