แปลงตัวเลขเป็นตัวเลขจีนกวางตุ้ง

เครื่องมือนี้จะช่วยคุณในเรื่องของตัวเลขจีนกวางตุ้งและช่วยแปลงตัวเลขจีนกวางตุ้งเป็นตัวเลขมาตรฐานและแปลงตัวเลขมาตรฐานเป็นตัวเลขจีนกวางตุ้งซึ่งสามารถเลือกให้แสดงหยวืดพิงได้ ใส่ตัวเลขในด้านซ้ายมือ ไม่ว่าจะเป็นเลขอารบิก(เช่น 123323) หรือเลขจีนกวางตุ้ง(เช่น一十二萬三千三百二十三) จากนั้นคุณสามารถแปลงได้ดังนี้: เลขอารบิกเป็นเลขจีนกวางตุ้ง, เลขอารบิกเป็นเลขกวางตุ้งแบบหยวืดพิง(สำหรับเขียนทับศัพท์ภาษาอังกฤษ) และเลขจีนกวางตุ้งเป็นเลขอารบิก

Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.