Menukar nombor besar ke nombor Kantonis


Ini ialah alat untuk membantu anda dengan nombor Kantonis dan menukar nombor Kantonis kepada nombor standard dan nombor standard kepada Kantonis dan dengan pilihan jyutping. Letakkan nombor di sebelah kiri sama ada arab (iaitu 123323) atau Kantonis (iaitu 一十二萬三千三百二十三) dan kemudian anda boleh menukar yang berikut: nombor Arab kepada nombor Kantonis, nombor Arab kepada Kantonis dengan jyutping (untuk romanisasi) dan nombor Kantonis kepada nombor Arab.

Ini ialah alat untuk membantu anda dengan nombor Kantonis dan menukar nombor Kantonis kepada nombor standard dan nombor standard kepada Kantonis dan dengan pilihan jyutping. Letakkan nombor di sebelah kiri sama ada arab (iaitu 123323) atau Kantonis (iaitu 一十二萬三千三百二十三) dan kemudian anda boleh menukar yang berikut: nombor Arab kepada nombor Kantonis, nombor Arab kepada Kantonis dengan jyutping (untuk romanisasi) dan nombor Kantonis kepada nombor Arab.

Other pages and resources