Penukaran Bahasa Kantonis ke Unikod


Bagaimana untuk menukar Kantonis kepada Unikod?

Masukkan teks Kantonis dan anda boleh menukarnya kepada Unicode. Anda juga boleh menukar Jyutping kepada Unicode dan sebaliknya. Unicode digunakan dalam talian dan membantu memastikan tapak web boleh dipaparkan dengan betul dengan aksara Cina.

Masukkan teks Kantonis dan anda boleh menukarnya kepada Unicode. Anda juga boleh menukar Jyutping kepada Unicode dan sebaliknya. Unicode digunakan dalam talian dan membantu memastikan tapak web boleh dipaparkan dengan betul dengan aksara Cina.

Other pages and resources