Dengar sebutan teks Kantonis

Teks Kantonis dibaca dengan kuat

Alat pembelajaran Kantonis ini membolehkan anda memasukkan teks Kantonis dan mendengarnya dibaca dengan kuat. Anda juga boleh memasukkan jyutyping. Anda meletakkan teks Cina (dalam notasi tradisional atau dipermudahkan atau jyutyping) dalam kotak kiri kemudian tekan klik dua kali main dan dalam kotak kanan anda akan mendengar teks itu disebut. Seluruh teks boleh dimasukkan ke dalam kotak kiri. Anda boleh mula/berhenti pada bila-bila masa. Setiap kali watak itu dibaca maka ia akan ditonjolkan. Jika watak itu tiada dalam pangkalan data bunyi kami, maka ia akan diserlahkan dengan warna biru. Ia adalah alat Kantonis yang sangat mudah dan ini mempunyai suara Kantonis lelaki. Kami juga mempunyai alat yang berbunyi Teks Mandarin dibaca dengan kuat menggunakan suara wanita.

Alat pembelajaran Kantonis ini membolehkan anda memasukkan teks Kantonis dan mendengarnya dibaca dengan kuat. Anda juga boleh memasukkan jyutyping. Anda meletakkan teks Cina (dalam notasi tradisional atau dipermudahkan atau jyutyping) dalam kotak kiri kemudian tekan klik dua kali main dan dalam kotak kanan anda akan mendengar teks itu disebut. Seluruh teks boleh dimasukkan ke dalam kotak kiri. Anda boleh mula/berhenti pada bila-bila masa. Setiap kali watak itu dibaca maka ia akan ditonjolkan. Jika watak itu tiada dalam pangkalan data bunyi kami, maka ia akan diserlahkan dengan warna biru. Ia adalah alat Kantonis yang sangat mudah dan ini mempunyai suara Kantonis lelaki. Kami juga mempunyai alat yang berbunyi Teks Mandarin dibaca dengan kuat menggunakan suara wanita.

Other pages and resources