Nghe văn bản tiếng Quảng Đông

Đọc văn bản tiếng Quảng Đông

Công cụ học tiếng Quảng Đông cho phép bạn nhập văn bản tiếng Quảng Đông và nghe nó đọc. Bạn cũng có thể nhập việt bính. Bạn nhập văn bản tiếng Hoa (ký hiệu phồn thể hoặc giản thể hoặc việt bính) trong khung bên trái sau đó nhấp đôi vào nút “phát” và trong khung bên phải, bạn sẽ nghe được phát âm của văn bản này. Toàn bộ văn bản có thể được nhập vào khung bên trái. Bạn có thể bắt đầu/ dừng bất kỳ lúc nào. Mỗi lần kí tự được đọc sau đó nó sẽ được đánh dấu. Nếu kí tự này không có trong cơ sở dữ liệu âm thanh của chúng tôi, nó sẽ được đánh dấu màu xanh. Đây là một công cụ tiếng Quảng Đông rất đơn giản và công cụ này sử dụng giọng Quảng Đông của người nam.

Công cụ học tiếng Quảng Đông cho phép bạn nhập văn bản tiếng Quảng Đông và nghe nó đọc. Bạn cũng có thể nhập việt bính. Bạn nhập văn bản tiếng Hoa (ký hiệu phồn thể hoặc giản thể hoặc việt bính) trong khung bên trái sau đó nhấp đôi vào nút “phát” và trong khung bên phải, bạn sẽ nghe được phát âm của văn bản này. Toàn bộ văn bản có thể được nhập vào khung bên trái. Bạn có thể bắt đầu/ dừng bất kỳ lúc nào. Mỗi lần kí tự được đọc sau đó nó sẽ được đánh dấu. Nếu kí tự này không có trong cơ sở dữ liệu âm thanh của chúng tôi, nó sẽ được đánh dấu màu xanh. Đây là một công cụ tiếng Quảng Đông rất đơn giản và công cụ này sử dụng giọng Quảng Đông của người nam.

Other pages and resources