Thứ tự nét viết động cho Hán tự

Please wait while this loads. It shouldn't take too long

Hướng dẫn tạo ảnh động bút thuận tiếng Quảng Đông

Đây là công cụ tra cứu hoạt ảnh bút thuận (thứ tự nét bút) tiếng Quảng Đông. Bút thuận là một trong những bài học thiết yếu khi học tiếng Trung, giúp bạn nhớ cách viết các ký tự một cách chính xác. Nó cũng sẽ giúp bạn học các ký tự mới với cùng bút thuận nhưng có thêm các phần hay bộ thủ mới.

Điền văn bản tiếng Trung và bạn sẽ thấy bút thuận cho từng ký tự. Chỉ cần dán các ký tự tiếng Quảng Đông vào phía bên trái và bạn sẽ thấy bút thuận cho từng ký tự bên tay phải.

Khi điền các ký tự, sẽ có tùy chọn hiện từng ký tự (đơn lẻ) hay hiện tất cả cùng lúc. Nếu chọn hiện từng ký tự, bạn sẽ thấy các ký tự hiện lần lượt, có thể dừng/bắt đầu để nhìn rõ hơn. Với tùy chọn hiện tất cả cùng lúc, bút thuận của các ký tự sẽ hiện cùng lúc. Bạn cũng có thể chọn tốc độ và màu sắc của bút thuận hiện ra cũng như màu nền. Cũng có thể chọn Việt bính hiển thị bên dưới hay phía trên các ký tự. Nếu nhấp vào ảnh bạn có thể xem ảnh lớn hơn.

Văn bản tiếng Quảng Đông không có bút thuận sẽ hiển thị ở dạng hộp màu xanh. Nếu bạn nhập nhiều Hán tự cùng lúc, có thể sẽ mất chút thời gian để tải.

Đây là công cụ tra cứu hoạt ảnh bút thuận (thứ tự nét bút) tiếng Quảng Đông. Bút thuận là một trong những bài học thiết yếu khi học tiếng Trung, giúp bạn nhớ cách viết các ký tự một cách chính xác. Nó cũng sẽ giúp bạn học các ký tự mới với cùng bút thuận nhưng có thêm các phần hay bộ thủ mới.

Điền văn bản tiếng Trung và bạn sẽ thấy bút thuận cho từng ký tự. Chỉ cần dán các ký tự tiếng Quảng Đông vào phía bên trái và bạn sẽ thấy bút thuận cho từng ký tự bên tay phải.

Khi điền các ký tự, sẽ có tùy chọn hiện từng ký tự (đơn lẻ) hay hiện tất cả cùng lúc. Nếu chọn hiện từng ký tự, bạn sẽ thấy các ký tự hiện lần lượt, có thể dừng/bắt đầu để nhìn rõ hơn. Với tùy chọn hiện tất cả cùng lúc, bút thuận của các ký tự sẽ hiện cùng lúc. Bạn cũng có thể chọn tốc độ và màu sắc của bút thuận hiện ra cũng như màu nền. Cũng có thể chọn Việt bính hiển thị bên dưới hay phía trên các ký tự. Nếu nhấp vào ảnh bạn có thể xem ảnh lớn hơn.

Văn bản tiếng Quảng Đông không có bút thuận sẽ hiển thị ở dạng hộp màu xanh. Nếu bạn nhập nhiều Hán tự cùng lúc, có thể sẽ mất chút thời gian để tải.

Other pages and resources