ลำดับขีดแบบเคลื่อนไหวได้สำหรับอักษรภาษาจีน

Please wait while this loads. It shouldn't take too long

วิธีการสร้างลำดับขีดภาษากวางตุ้งแบบเคลื่อนไหวได้

นี่เป็นเครื่องมือสำหรับค้นหาลำดับขีดภาษาจีนกวางตุ้งแบบเคลื่อนไหวได้ ลำดับขีดเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการเรียนภาษาจีนเพื่อที่คุณจะได้จำวิธีการเขียนตัวอักษรแต่ละตัวได้อย่างถูกต้อง และยังมีประโยชน์ในระยะยาวเมื่อคุณเรียนตัวอักษรใหม่ ๆ ที่มีลำดับขีดเหมือนกันแต่มีส่วนอื่นเพิ่มเติมหรือมีอยู่ในหมวดอักษรอื่น 

กรอกข้อความภาษาจีนและคุณจะเห็นลำดับขีดของตัวอักษรนั้น ๆ เพียงวางตัวอักษรภาษากวางตุ้งลงไปด้านซ้ายและคุณก็จะเห็นลำดับขีดของตัวอักษรนั้นที่ด้านขวา 

เมื่อคุณใส่ตัวอักษรลงไปจะมีตัวเลือกให้เลือกระหว่างทีละขีดหรือทุกขีดในครั้งเดียว หากคุณเลือกแสดงทีละขีด คุณจะเห็นแต่ละขีดขึ้นมาทีละขีด และคุณสามารถกดหยุด/เริ่ม เพื่อให้เห็นได้ชัดเจนมากขึ้น สำหรับการแสดงทุกขีดในครั้งเดียว ลำดับขีดทุกขีดจะแสดงขึ้นมาในครั้งเดียว คุณสามารถเลือกความเร็วของการแสดงลำดับขีดได้รวมถึงเลือกสีลำดับขีดและพื้นหลังได้ - ลองเล่นกับสีขีด การเปลี่ยนสี และสีพื้นหลัง และคุณยังสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้แสดงหยวืดพิงใต้หรือบนตัวอักษร หากคุณคลิกที่รูปภาพ คุณจะเห็นรูปภาพขนาดใหญ่ขึ้น

ข้อความภาษากวางตุ้งใด ๆ ก็ตามที่เราไม่มีลำดับขีดจะแสดงเป็นกล่องสีน้ำเงิน หากคุณกรอกตัวฮั่นจื้อหลาย ๆ ตัวในครั้งเดียวอาจจะใช้เวลาในการโหลดนานขึ้นเล็กน้อย

 

นี่เป็นเครื่องมือสำหรับค้นหาลำดับขีดภาษาจีนกวางตุ้งแบบเคลื่อนไหวได้ ลำดับขีดเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการเรียนภาษาจีนเพื่อที่คุณจะได้จำวิธีการเขียนตัวอักษรแต่ละตัวได้อย่างถูกต้อง และยังมีประโยชน์ในระยะยาวเมื่อคุณเรียนตัวอักษรใหม่ ๆ ที่มีลำดับขีดเหมือนกันแต่มีส่วนอื่นเพิ่มเติมหรือมีอยู่ในหมวดอักษรอื่น 

กรอกข้อความภาษาจีนและคุณจะเห็นลำดับขีดของตัวอักษรนั้น ๆ เพียงวางตัวอักษรภาษากวางตุ้งลงไปด้านซ้ายและคุณก็จะเห็นลำดับขีดของตัวอักษรนั้นที่ด้านขวา 

เมื่อคุณใส่ตัวอักษรลงไปจะมีตัวเลือกให้เลือกระหว่างทีละขีดหรือทุกขีดในครั้งเดียว หากคุณเลือกแสดงทีละขีด คุณจะเห็นแต่ละขีดขึ้นมาทีละขีด และคุณสามารถกดหยุด/เริ่ม เพื่อให้เห็นได้ชัดเจนมากขึ้น สำหรับการแสดงทุกขีดในครั้งเดียว ลำดับขีดทุกขีดจะแสดงขึ้นมาในครั้งเดียว คุณสามารถเลือกความเร็วของการแสดงลำดับขีดได้รวมถึงเลือกสีลำดับขีดและพื้นหลังได้ - ลองเล่นกับสีขีด การเปลี่ยนสี และสีพื้นหลัง และคุณยังสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้แสดงหยวืดพิงใต้หรือบนตัวอักษร หากคุณคลิกที่รูปภาพ คุณจะเห็นรูปภาพขนาดใหญ่ขึ้น

ข้อความภาษากวางตุ้งใด ๆ ก็ตามที่เราไม่มีลำดับขีดจะแสดงเป็นกล่องสีน้ำเงิน หากคุณกรอกตัวฮั่นจื้อหลาย ๆ ตัวในครั้งเดียวอาจจะใช้เวลาในการโหลดนานขึ้นเล็กน้อย

 

Other pages and resources