ยินดีต้อนรับสู่เครื่องมือภาษาจีนกวางตุ้ง พื้นที่สำหรับเครื่องมือเรียนภาษาจีนกวางตุ้ง

นี่คือเครื่องมือเรียนภาษาจีนกวางตุ้ง:

ภาษาจีนกวางตุ้งเป็นหยวืดพิง - เครื่องมือนี้แปลงภาษาจีนกวางตุ้งเป็นหยวืดพิง ซึ่งเป็นระบบสะกดคำภาษาจีนกวางตุ้งด้วยอักษรโรมันระบบหลัก เพียงใส่ข้อความภาษาจีน(แบบเต็มหรือแบบย่อ) จากนั้นเครื่องมือจะแสดงหยวืดพิง

อ่านออกเสียงภาษาจีนกวางตุ้ง - เครื่องมือนี้เปลี่ยนข้อความภาษากวางตุ้งเป็นเสียง ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการสะกดคำภาษากวางตุ้งด้วยตัวอักษรโรมัน เพียงใส่ข้อความภาษาจีน(แบบเต็มหรือแบบย่อ) จากนั้นเครื่องมือจะแสดงว่าข้อความนี้อ่านออกเสียงอย่างไรในภาษาจีนกวางตุ้ง และคุณยังสามารถใส่ตัวหยวืดพิง หากคุณต้องการฟังว่าจะออกเสียงอย่างไร

ลำดับขีดภาษากวางตุ้ง ค้นหาคำภาษาจีนกวางตุ้งและเครื่องมือนี้จะแสดงภาพเคลื่อนไหวของลำดับขีด และคุณยังสามารถเปลี่ยนสีและความเร็วของภาพเคลื่อนไหวและดูผลลัพธ์เป็นตัวหยวืดพิง

เปลี่ยนตัวเลขจีนกวางตุ้งเป็นตัวเลขอารบิก - ตัวเลขภาษาจีนกวางตุ้งอาจเป็นเรื่องยาก ดังนั้นแค่ใส่ตัวเลขจีนกวางตุ้งลงไปในเครื่องมือนี้และคุณจะสามารถดูได้ว่าเป็นตัวเลขอารบิกตัวใด หรือคุณสามารถแปลงตัวเลขอารบิกเป็นตัวเลขกวางตุ้งแบบมีหยวืดพิงหรือไม่มี เพื่อช่วยในการออกเสียงตัวเลขเหล่านั้น

ข้อความภาษาจีนกวางตุ้งเป็นภาษาจีนกลาง - เครื่องมือนี้เปลี่ยนภาษาจีนกวางตุ้งเป็นภาษาจีนกลางโดยเปลี่ยนตัวอักษรจากแบบเต็มเป็นแบบย่อหรือกลับกัน

ข้อความภาษากวางตุ้งเป็นฟอนต์ - เลือกฟอนต์และสีและกรอกข้อความของคุณ เครื่องมือนี้จะเปลี่ยนข้อความภาษากวางตุ้งของคุณเป็นรูปภาพ เครื่องมือนี้มีประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการพิมพ์ชื่อภาษากวางตุ้งลงไปบนกระดาษหรือผู้ที่คอมพิวเตอร์ไม่สามารถแสดงตัวอักษรภาษาจีนได้

เครื่องมือแปลงภาษากวางตุ้งเป็นยูนิโคด - เครื่องมือนี้จะแปลงภาษากวางตุ้งเป็นยูนิโคด ยูนิโคดเป็นภาษากวางตุ้ง และหยวืดพิงเป็นยูนิโคด

เครื่องมือสร้างแบบฝึกหัดภาษากวางตุ้ง:

สร้างการค้นหาคำด้วยลำดับขีดภาษากวางตุ้ง - เครื่องมือใหม่นี้จะสร้าง "การค้นหาคำ" ด้วยลำดับขีดภาษากวางตุ้ง โดยการค้นหาคำสามารถเรียงจากล่างขึ้นบนหรือบนลงล่าง ซ้ายไปขวา และแนวทแยง (ขึ้นและลง) ถ้าตัวอักษรมี 10 ขีดก็จะมีขีดในช่องสี่เหลี่ยม 10 ช่อง คุณจะมีตัวเลือกในการพิมพ์ "กระดาษคำตอบ" ที่จะเน้นคำที่เฉลยมาให้

สร้างแบบฝึกหัดภาษากวางตุ้ง - เครื่องมือนี้เหมาะสำหรับการสร้างแบบฝึกหัดเขียนลำดับขีดภาษากวางตุ้ง คุณสามารถเลือกใส่หยวืดพิงเพิ่มได้ และก็สามารถปรับแต่งในส่วนอื่น ๆ ได้ตามต้องการ

สร้างช่องว่างในประโยคภาษากวางตุ้งเครื่องมือนี้ใช้สำหรับสร้างแบบฝึกหัดที่มีช่องว่างเพื่อให้นักเรียนใส่คำตอบลงไป คุณสามารถคลิกบนคำที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อความและคำนั้นก็จะอยู่ในวงเล็บหลังช่องว่างเพื่อให้นักเรียนใส่คำตอบของตัวเอง ตัวอย่างในภาษาอังกฤษคือ I like eating ________(food).

เรียงประโยคภาษากวางตุ้งใหม่ - เครื่องมือนี้จะเปลี่ยนลำดับคำในประโยคภาษากวางตุ้งเพื่อให้นักเรียนฝึกเรียงประโยคให้ถูกต้อง คุณสามารถเลือกพิมพ์กระดาษเฉลยคำตอบออกมาได้และเลือกได้ว่าต้องการพิมพ์กระดาษที่ไม่มีคำตอบกี่ใบ

เครื่องมือสร้างแผ่นบิงโกตัวเลขภาษากวางตุ้ง - สร้างแผ่นบิงโกด้วยการพิมพ์ตัวเลขอารบิกและเลือกขนาดตารางที่คุณต้องการ จากนั้นตัวเลขเหล่านั้นจะแสดงเป็นตัวเลขที่เขียนในภาษากวางตุ้งบนแผ่นบิงโก คุณสามารถเลือกพิมพ์ "กระดาษเฉลยคำตอบ" และเลือกได้ว่าต้องการพิมพ์กระดาษที่ไม่มีคำตอบกี่ใบ 

เครื่องมือสร้างแผ่นบิงโกแบบสุ่มตัวเลขภาษากวางตุ้ง - เครื่องมือนี้เหมือนกับเครื่องมือด้านบน แต่คุณไม่จำเป็นต้องกำหนดตัวเลขเอง คุณเพียงต้องระบุช่วงตัวเลขที่คุณต้องการ (เช่น 1 ถึง 100) และเครื่องมือก็จะสร้างแผ่นบิงโกแบบสุ่มขึ้นมา คุณสามารถเลือกพิมพ์ "กระดาษเฉลยคำตอบ" และเลือกได้ว่าต้องการพิมพ์กระดาษที่ไม่มีคำตอบกี่ใบ 

ม้วนกระดาษตรุษจีน - สร้างเซ็ต  春聯 (แบนเนอร์ 3 อัน) โดยมีตัวเลือกให้ปรับแต่งตามต้องการมากมาย เช่น การแสดงข้อความของคุณจากซ้ายไปขวาหรือจากบนลงล่าง 
_____
เว็บไซต์อื่น ๆ ของเรา

คุณยังสามารถหาเครื่องมือเรียนภาษาจีนกลางได้ที่นี่
 

เครื่องมือเรียนภาษารัสเซีย

เครื่องมือเรียนภาษาอังกฤษ

เครื่องมือเรียนภาษาเวียดนาม

เครื่องมือภาษาญี่ปุ่น

เครื่องมือเรียนภาษาเกาหลี
Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.