เครื่องแปลงภาษากวางตุ้นเป็นหยวืดพิง(พินอินของภาษากวางตุ้ง)

การแปลงภาษากวางตุ้งเป็นหยวืดพิง

คุณสามารถใช้เครื่องมือนี้โดยใส่ข้อความภาษาจีนในกล่องทางซ้ายมือจากนั้นคลิกแปลง และคุณจะเห็นหยวืดพิงด้านขวา เครื่องมือนี้จะเปลี่ยน你好 เป็น nei5 hou2 หยวืดพิงเป็นหนึ่งในระบบสะกดคำด้วยอักษรโรมันหลายระบบที่ใช้ในภาษาจีนกวางตุ้ง โดยเป็นระบบที่นิยมที่สุด เปรียบได้ว่าเป็นพินอินของภาษาจีนกวางตุ้ง เครื่องมือนี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้เรียนภาษาจีนกวางตุ้ง

คุณสามารถใช้เครื่องมือนี้โดยใส่ข้อความภาษาจีนในกล่องทางซ้ายมือจากนั้นคลิกแปลง และคุณจะเห็นหยวืดพิงด้านขวา เครื่องมือนี้จะเปลี่ยน你好 เป็น nei5 hou2 หยวืดพิงเป็นหนึ่งในระบบสะกดคำด้วยอักษรโรมันหลายระบบที่ใช้ในภาษาจีนกวางตุ้ง โดยเป็นระบบที่นิยมที่สุด เปรียบได้ว่าเป็นพินอินของภาษาจีนกวางตุ้ง เครื่องมือนี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้เรียนภาษาจีนกวางตุ้ง

Other pages and resources