Превръщане на кантонски в Jyutping

Това приложение е създадено, за да ви помогне да конвертирате кантонски текст в jyutping, което е романизираната фонетична система за писане на кантонски. За да използвате това приложение, просто въведете китайския текст, който искате да конвертирате, в лявото поле и след това щракнете върху бутона "конвертиране". След това в дясното поле ще видите съответния jyutping за китайския текст.

Jyutping е система, която се използва за писане на кантонски език с римски букви. Така например 你好 ще се превърне в nei5 hou2. Jyutping е най-популярната система, подобна на тази, която се използва за писане на китайски език - pinyin. Тя е предназначена за изучаващите кантонски език. Съществуват няколко различни системи за романизация на кантонския език, но Jyutping е основната, която се използва в Хонконг и се счита за "стандартната" романизация. Други романизации включват Lau, Yale и Meyer-Wempe. 

Това приложение може да бъде полезен инструмент за изучаване на кантонски или за проверка на произношението на кантонски думи и фрази. Някои думи могат да имат няколко произношения, така че за тези думи е възможно приложението да има неправилно произношение. 

Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.