Кантонски към уникод конверсия

Как да конвертирате кантонски в Unicode?

Можете да използвате този ресурс, за да конвертирате кантонския текст в Unicode. Можете също така да конвертирате Jyutping в Unicode. 

Кантонският език е традиционна йероглифна писменост с около три и четири хиляди знака, които се използват често. Не всички платформи или операционни системи не поддържат правилно кантонски символи и не всички ще имат инсталирани кантонски символи, което може да доведе до трудности. За да се избегне това, се използва Unicode.

Уникод се използва предимно онлайн като начин да се гарантира, че символите се показват правилно (т.е. неримски думи, ударения и т.н.). Уникод помага да се гарантира, че уебсайтовете могат да се показват правилно с китайските йероглифи. Този стандарт гарантира, че можете да виждате правилно кантонските йероглифи на даден уебсайт, дори ако на компютъра ви не са инсталирани китайски шрифтове.

Уникод имаше за цел да реши всички проблеми с кодирането на всички езици. Уникод може да се използва за едновременно изразяване на символи, азбучни знаци и идеографски знаци. стандартът Уникод непрекъснато се актуализира, за да включва нови знаци, а най-новата версия включва над 110 000 различни знака.

Просто въведете кантонския текст, който искате да конвертирате в Unicode, в полето по-долу и щракнете върху "Конвертиране".

Можете да използвате този ресурс, за да конвертирате кантонския текст в Unicode. Можете също така да конвертирате Jyutping в Unicode. 

Кантонският език е традиционна йероглифна писменост с около три и четири хиляди знака, които се използват често. Не всички платформи или операционни системи не поддържат правилно кантонски символи и не всички ще имат инсталирани кантонски символи, което може да доведе до трудности. За да се избегне това, се използва Unicode.

Уникод се използва предимно онлайн като начин да се гарантира, че символите се показват правилно (т.е. неримски думи, ударения и т.н.). Уникод помага да се гарантира, че уебсайтовете могат да се показват правилно с китайските йероглифи. Този стандарт гарантира, че можете да виждате правилно кантонските йероглифи на даден уебсайт, дори ако на компютъра ви не са инсталирани китайски шрифтове.

Уникод имаше за цел да реши всички проблеми с кодирането на всички езици. Уникод може да се използва за едновременно изразяване на символи, азбучни знаци и идеографски знаци. стандартът Уникод непрекъснато се актуализира, за да включва нови знаци, а най-новата версия включва над 110 000 различни знака.

Просто въведете кантонския текст, който искате да конвертирате в Unicode, в полето по-долу и щракнете върху "Конвертиране".

Други страници и ресурси

cantonese__get_ad_free_title

cantonese__get_ad_free_content