Hướng dẫn chuyển tiếng Quảng Đông sang Unicode

Nhập văn bản tiếng Quảng Đông để chuyển đổi sang Unicode. Bạn cũng có thể chuyển Việt bính thành Unicode và ngược lại. Unicode được sử dụng rộng rãi, giúp các trang web có thể hiển thị ký tự tiếng Trung một cách chính xác.

Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.