Điền vào Chỗ trống Câu tiếng Quảng Đông
Hướng dẫn tạo Bảng tiếng Quảng Đông

Công cụ này được thiết kế giúp tạo bảng tiếng Quảng Đông để học viên điền đáp án đúng.

Nhập văn bản và nhấp vào các từ bạn muốn học viên điền vào. Các từ bạn chọn sẽ hiện ra sau cùng. Bạn có thể chọn nếu muốn trộn đáp án để học viên giải sau đó tìm vị trí đúng để điền vào chỗ trống (chỉ áp dụng khi các từ cần điền có nhiều hơn 1 ký tự)

Bạn có thể chọn phông và kích cỡ chữ tiếng Quảng Đông cũng như tiêu đề của phiếu bài tập. Bạn có thể dễ dàng in phiếu bài tập học tiếng Quảng Đông vừa tạo. Khi in, bạn có thể chọn số trang kèm đáp án và không kèm đáp án. Các trang kèm đáp án sẽ hiện các từ điền vào chỗ trống gạch dưới.

Chúng tôi còn có rất nhiều công cụ khác giúp tạo phiếu bài tập tiếng Quảng Đông như tạo bảng tập viết, bảng bingo số, tạo câu liễn Tết Nguyên Đán.

Công cụ này được thiết kế giúp tạo bảng tiếng Quảng Đông để học viên điền đáp án đúng.

Nhập văn bản và nhấp vào các từ bạn muốn học viên điền vào. Các từ bạn chọn sẽ hiện ra sau cùng. Bạn có thể chọn nếu muốn trộn đáp án để học viên giải sau đó tìm vị trí đúng để điền vào chỗ trống (chỉ áp dụng khi các từ cần điền có nhiều hơn 1 ký tự)

Bạn có thể chọn phông và kích cỡ chữ tiếng Quảng Đông cũng như tiêu đề của phiếu bài tập. Bạn có thể dễ dàng in phiếu bài tập học tiếng Quảng Đông vừa tạo. Khi in, bạn có thể chọn số trang kèm đáp án và không kèm đáp án. Các trang kèm đáp án sẽ hiện các từ điền vào chỗ trống gạch dưới.

Chúng tôi còn có rất nhiều công cụ khác giúp tạo phiếu bài tập tiếng Quảng Đông như tạo bảng tập viết, bảng bingo số, tạo câu liễn Tết Nguyên Đán.

Other pages and resources