Hán tự:   0
Số chữ cái:   0
Tổng cộng:   0

Làm cách nào để đếm ký tự tiếng Quảng Đông?

Nhập văn bản tiếng Quảng Đông (tiếng Trung) và bạn sẽ có thể thấy có bao nhiêu ký  tự tiếng Trung trong đó cũng như số ký tự tiếng Anh. Công cụ hoạt động với tiếng Trung giản thể hoặc phồn thể.

Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.