Xáo trộn các Câu tiếng Quảng ĐôngTạo phiếu bài tập để học viên xác định thứ tự câu đúng

Công cụ học tiếng Quảng Đông này rất đơn giản, chỉ cần điền từ vào rồi chúng sẽ được xáo trộn trong câu. Đầu tiên nhập văn bản, rồi viết tiêu đề cho bài tập. Bạn cũng có thể chọn phông chữ và cỡ chữ. Cũng có tùy chọn bỏ các dấu phẩy và ngoặc kép ban đầu có trong văn bản tiếng Trung. Khi đã tạo bài tập bạn có thể chọn số trang cần in, và có hiện đáp án hay không.

Chúng tôi còn có rất nhiều bài tập tiếng Quảng Đông khác như điền vào chỗ trống vào tạo khoảng trống cũng như tạo bảng bingo số đếm tiếng Quảng Đông.

Công cụ học tiếng Quảng Đông này rất đơn giản, chỉ cần điền từ vào rồi chúng sẽ được xáo trộn trong câu. Đầu tiên nhập văn bản, rồi viết tiêu đề cho bài tập. Bạn cũng có thể chọn phông chữ và cỡ chữ. Cũng có tùy chọn bỏ các dấu phẩy và ngoặc kép ban đầu có trong văn bản tiếng Trung. Khi đã tạo bài tập bạn có thể chọn số trang cần in, và có hiện đáp án hay không.

Chúng tôi còn có rất nhiều bài tập tiếng Quảng Đông khác như điền vào chỗ trống vào tạo khoảng trống cũng như tạo bảng bingo số đếm tiếng Quảng Đông.

Other pages and resources