Utwórz arkusze ćwiczeniowe dla uczniów do rozpoznawania odpowiedniego szyku zdań

To narzędzie do nauki kantońskiego jest bardzo proste, zwyczajnie wprowadź słowa, a następnie słowa te zostaną poprzestawiane w zdaniach. Najpierw wprowadź tekst, potem napisz tytuł arkusza. Możesz wybrać czcionkę i rozmiar. Istieje również możliwość usunięcia oryginalnych przecinków i cudzysłowiów, co również odpowiada chińskiej interpunkcji. Po utworzeniu arkusza ćwiczeniowego możesz wybrać ilość stron do druku oraz opcję pokazywania odpowiedzi lub nie.

Posiadamy mnóstwo innych arkuszy ćwiczeniowych do kantońskiego, np. uzupełnij lukę, utwórz puste pola, a także kreator arkuszy bingo z kantońskimi liczbami.

Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.