สร้างแบบฝึกหัดให้นักเรียนหาลำดับที่ถูกต้องในประโยค

เครื่องมือเรียนภาษากวางตุ้งนี้ง่ายมาก เพียงใส่คำต่าง ๆ ลงไปและเครื่องมือก็จะเรียงลำดับคำในประโยคใหม่ ขั้นแรกคือการกรอกข้อความ จากนั้นก็ตั้งหัวข้อแบบฝึกหัด และคุณยังสามารถเลือกฟอนต์และขนาดได้ นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกให้ลบเครื่องหมายลูกน้ำและเครื่องหมายคำพูดออก ซึ่งตัวเลือกนี้ก็ใช้กับเครื่องหมายวรรคตอนภาษาจีนได้ด้วยุ เมื่อคุณสร้างแบบฝึกหัดคุณสามารถเลือกได้ว่าต้องการพิมพ์ออกมาอย่างละกี่แผ่นและต้องการพิมพ์เฉลยด้วยหรือไม่

เรามีแบบฝึกหัดสำหรับเรียนภาษากวางตุ้งอื่น ๆ อีก เช่น เติมคำในช่องว่าง และสร้างช่องว่าง รวมถึงการสร้างแผ่นบิงโกตัวเลขภาษาจีนกวางตุ้ง

Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.