ค้นหาคำลำดับขีด


สร้างการค้นหาคำด้วยลำดับขีดภาษากวางตุ้งแบบพิมพ์ออกมาได้

เครื่องมือใหม่นี้จะสร้าง "การหาคำ" ด้วยลำดับขีดภาษาจีนที่ยากมาก เพียงกรอกอักษรที่คุณต้องการตามด้วยการเว้นวรรคและเลือกขนาดตารางที่คุณต้องการ คุณสามารถเรียงการหาคำจากบนลงล่าง ซ้ายไปขวา และตามแนวทแยง (ขึ้นและลง) ดังนั้นหากตัวอักษรมีทั้งหมด 7 ขีด มันก็จะแสดงใน 7 ช่อง และยังมีกระดาษเฉลยคำตอบแยกซึ่งจะเน้นคำตอบด้วยสีต่าง ๆ 

เรามีแบบฝึดหัดสำหรับเรียนภาษากวางตุ้งอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น การเติมคำในช่องว่าง และการสร้างช่องว่างในประโยค รวมถึงการสร้างแผ่นบิงโกตัวเลขภาษากวางตุ้ง

เครื่องมือใหม่นี้จะสร้าง "การหาคำ" ด้วยลำดับขีดภาษาจีนที่ยากมาก เพียงกรอกอักษรที่คุณต้องการตามด้วยการเว้นวรรคและเลือกขนาดตารางที่คุณต้องการ คุณสามารถเรียงการหาคำจากบนลงล่าง ซ้ายไปขวา และตามแนวทแยง (ขึ้นและลง) ดังนั้นหากตัวอักษรมีทั้งหมด 7 ขีด มันก็จะแสดงใน 7 ช่อง และยังมีกระดาษเฉลยคำตอบแยกซึ่งจะเน้นคำตอบด้วยสีต่าง ๆ 

เรามีแบบฝึดหัดสำหรับเรียนภาษากวางตุ้งอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น การเติมคำในช่องว่าง และการสร้างช่องว่างในประโยค รวมถึงการสร้างแผ่นบิงโกตัวเลขภาษากวางตุ้ง

Other pages and resources