Skapa utskrivbara ordsökningar med hjälp av kinesisk slagordning

Denna nya webbapp skapar svåra utskrivbara "ordsökningar" som följer ordningen på de streck som används för att skriva kantonesiska (kinesiska) tecken. Detta kan hjälpa till med att skriva svåra kantonesiska tecken och kan också användas som ett studieverktyg. Det här nya verktyget kan skapa olika ordsökningar beroende på svårighetsgrad, vilket gör det perfekt för både elever på mellannivå och högre. På grund av svårighetsgraden att känna igen tecknet utifrån streckordningen är det troligen inte lämpligt för kantonesiska nybörjare. 

För att komma igång skriver du in de tecken som du vill ha följt av ett mellanslag. Därefter väljer du vilken storlek på rutnätet du vill ha. Du kan ordna de kantonesiska ordsökningarna uppifrån och ner, från vänster till höger och diagonalt (uppåt och nedåt). På så sätt kommer tecknet, om det har 7 streck, att visas över 7 rutor. Du kan också skapa ett separat svarsblad som markerar svaren i olika färger.

Den här resursen gör det till en rolig lek att lära sig kantonesiska! Den kan också användas av eleverna på egen hand -  de kan markera sina vunna svar mot ett svarsblad.

Om du tycker om dessa "ordsökningar" har vi många andra arbetsblad för att lära sig kantonesiska som fyll i luckan och skapa tomma utrymmen samt att skapa kantonesiska kinesiska siffror bingoark.

Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.