สร้างรูปภาพจากข้อความ

 • Ya hei

 • Fang song

 • Hei ti

 • You yuan

 • Biao zhun cao shu

วิธีการสร้างรูปภาษาจีนด้วยเครื่องมือนี้

กรอกข้อความภาษากวางตุ้งที่ด้านบนจากนั้นคุณสามารถเลือกตัวเลือกต่าง ๆ ได้ เครื่องมือนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อแชร์ข้อความภาษากวางตุ้งกับคนที่ไม่ได้ติดตั้งภาษาจีนลงบนคอมพิวเตอร์ของพวกเขา เครื่องมือนี้มีตัวเลือกแบบพื้นฐานและขั้นสูง หากคุณต้องการดูตัวเลือกขั้นสูง เช่น เปลี่ยนสีพื้นหลัง โปรดกดที่ปุ่มตัวเลือกขั้นสูง

สำหรับตัวเลือกขั้นสูงของการสร้างข้อความภาษากวางตุ้ง คุณสามารถเลือก:

For the advanced options of Cantonese text creation, you can select:

 • ขนาดฟอนต์ที่คุณต้องการใช้
 • ขนาดฟอนต์ภาษาจีนที่คุณใช้ (เลือกได้ถึง 72)
 • รูปแบบไฟล์รูปภาพ (เป็น PNG, JPEG หรือ BMP)
 • สีฟอนต์ - โปรดใส่สีแบบ hex ที่คุณต้องการหรือเลือกสีจากวงล้อสี
 • สีพื้นหลัง - โปรดใส่สีแบบ hex ที่คุณต้องการหรือเลือกสีจากวงล้อสี
 • เมื่อคุณเลือกรูปภาพของคุณแล้ว คุณสามารบันทึก ดาวน์โหลด หรือแชร์ผ่าน Facebook และ Twitter

กรอกข้อความภาษากวางตุ้งที่ด้านบนจากนั้นคุณสามารถเลือกตัวเลือกต่าง ๆ ได้ เครื่องมือนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อแชร์ข้อความภาษากวางตุ้งกับคนที่ไม่ได้ติดตั้งภาษาจีนลงบนคอมพิวเตอร์ของพวกเขา เครื่องมือนี้มีตัวเลือกแบบพื้นฐานและขั้นสูง หากคุณต้องการดูตัวเลือกขั้นสูง เช่น เปลี่ยนสีพื้นหลัง โปรดกดที่ปุ่มตัวเลือกขั้นสูง

สำหรับตัวเลือกขั้นสูงของการสร้างข้อความภาษากวางตุ้ง คุณสามารถเลือก:

For the advanced options of Cantonese text creation, you can select:

 • ขนาดฟอนต์ที่คุณต้องการใช้
 • ขนาดฟอนต์ภาษาจีนที่คุณใช้ (เลือกได้ถึง 72)
 • รูปแบบไฟล์รูปภาพ (เป็น PNG, JPEG หรือ BMP)
 • สีฟอนต์ - โปรดใส่สีแบบ hex ที่คุณต้องการหรือเลือกสีจากวงล้อสี
 • สีพื้นหลัง - โปรดใส่สีแบบ hex ที่คุณต้องการหรือเลือกสีจากวงล้อสี
 • เมื่อคุณเลือกรูปภาพของคุณแล้ว คุณสามารบันทึก ดาวน์โหลด หรือแชร์ผ่าน Facebook และ Twitter

Other pages and resources