Tạo ảnh từ dòng văn bản

 • Ya hei

 • Fang song

 • Hei ti

 • You yuan

 • Biao zhun cao shu

Làm cách nào để tại ảnh tiếng Trung thật đẹp bằng công cụ này?

Nhập văn bản tiếng Quảng Đông ở phía trên rồi chọn các tùy chọn. Công cụ này được thiết kế nhằm chia sẻ văn bản tiếng Quảng Đông với những người không có tiếng Trung cài trên máy tính. Công cụ có các tùy chọn cơ bản và nâng cao. Nếu bạn muốn xem các tùy chọn nâng cao như thay đổi màu nền, hãy nhấn vào phần tùy chọn nâng cao.

Với các tùy chọn nâng cao khi tạo văn bản tiếng Quảng Đông, bạn có thể chọn:

 • Phông chữ muốn sử dụng.
 • Cỡ phông chữ tiếng Trung muốn sử dụng (lên đến cỡ 72)
 • Định dạng ảnh xuất (PNG, JPEG hay BMP)
 • Màu phông chữ - Vui lòng nhập mã màu bạn muốn hoặc bạn có thể chọn màu từ bánh xe nhỏ.
 • Màu nền - Vui lòng nhập mã màu bạn muốn hoặc bạn có thể chọn màu từ bánh xe nhỏ.
 • Khi đã tạo ảnh, bạn có thể lưu lại, tải xuống hay chia sẻ qua Facebook và Twitter.

Nhập văn bản tiếng Quảng Đông ở phía trên rồi chọn các tùy chọn. Công cụ này được thiết kế nhằm chia sẻ văn bản tiếng Quảng Đông với những người không có tiếng Trung cài trên máy tính. Công cụ có các tùy chọn cơ bản và nâng cao. Nếu bạn muốn xem các tùy chọn nâng cao như thay đổi màu nền, hãy nhấn vào phần tùy chọn nâng cao.

Với các tùy chọn nâng cao khi tạo văn bản tiếng Quảng Đông, bạn có thể chọn:

 • Phông chữ muốn sử dụng.
 • Cỡ phông chữ tiếng Trung muốn sử dụng (lên đến cỡ 72)
 • Định dạng ảnh xuất (PNG, JPEG hay BMP)
 • Màu phông chữ - Vui lòng nhập mã màu bạn muốn hoặc bạn có thể chọn màu từ bánh xe nhỏ.
 • Màu nền - Vui lòng nhập mã màu bạn muốn hoặc bạn có thể chọn màu từ bánh xe nhỏ.
 • Khi đã tạo ảnh, bạn có thể lưu lại, tải xuống hay chia sẻ qua Facebook và Twitter.

Other pages and resources