Tạo Khoảng trống các Câu tiếng Quảng Đông
Tạo phiếu bài tập cho người học tiếng Quảng Đông với các khoảng trống

Đây là công cụ giúp tạo các phiếu bài tập kèm khoảng trống để người học tiếng Quảng Đông điền đáp án. Bạn nhấp vào một từ trong văn bản và từ đó sẽ được đặt trong ngoặc với khoảng trống phía trước để học viên điền đáp án. Ví dụ một câu tiếng Việt: Tôi thích nghe nhạc sẽ trở thành Tôi thích nghe________(nhạc). Sau đó, học viên có thể điền thể loại nhạc để câu trên trở thành Tôi thích nghe nhạc thính phòng (nhạc). Bạn có thể chọn phông chữ và cỡ chữ cũng như tiêu đề của phiếu bài tập. Việc in ra giấy cũng rất dễ dàng. Chúng tôi còn có rất nhiều phiếu bài tập học tiếng Trung khác, như điền vào chỗ trống hay tạo bảng bingo tiếng Trung Quảng Đông.

Đây là công cụ giúp tạo các phiếu bài tập kèm khoảng trống để người học tiếng Quảng Đông điền đáp án. Bạn nhấp vào một từ trong văn bản và từ đó sẽ được đặt trong ngoặc với khoảng trống phía trước để học viên điền đáp án. Ví dụ một câu tiếng Việt: Tôi thích nghe nhạc sẽ trở thành Tôi thích nghe________(nhạc). Sau đó, học viên có thể điền thể loại nhạc để câu trên trở thành Tôi thích nghe nhạc thính phòng (nhạc). Bạn có thể chọn phông chữ và cỡ chữ cũng như tiêu đề của phiếu bài tập. Việc in ra giấy cũng rất dễ dàng. Chúng tôi còn có rất nhiều phiếu bài tập học tiếng Trung khác, như điền vào chỗ trống hay tạo bảng bingo tiếng Trung Quảng Đông.

Other pages and resources