Bộ chuyển đổi tiếng Quảng Đông sang Việt bính (bính âm tiếng Quảng Đông)

Chuyển đổi tiếng Quảng Đông sang Việt bính

Để sử dụng công cụ này, chỉ cần nhập văn bản tiếng Hoa vào khung bên trái và nhấp chuột vào chuyển đổi, bạn sẽ thấy việt bính xuất hiện bên phải. Công cụ này sẽ chuyển đổi từ 你好 sang nei5 hou2. Việt bính là một trong các hệ thống Latinh được sử dụng đối với tiếng Quảng Đông phổ biến nhất, cũng như bính âm đối với tiếng Quảng Đông. Công cụ này được thiết kế dành cho người học tiếng Quảng Đông.

Để sử dụng công cụ này, chỉ cần nhập văn bản tiếng Hoa vào khung bên trái và nhấp chuột vào chuyển đổi, bạn sẽ thấy việt bính xuất hiện bên phải. Công cụ này sẽ chuyển đổi từ 你好 sang nei5 hou2. Việt bính là một trong các hệ thống Latinh được sử dụng đối với tiếng Quảng Đông phổ biến nhất, cũng như bính âm đối với tiếng Quảng Đông. Công cụ này được thiết kế dành cho người học tiếng Quảng Đông.

Other pages and resources