Làm cách nào để đổi chiều văn bản tiếng Quảng Đông?

Chúng ta có thể dùng công cụ này để đổi chiều văn bản tiếng Quảng Đông.

Với công cụ này bạn có thể xuất tiếng Quảng Đông dưới dạng văn bản, ảnh hay PDF. Bạn cũng có thể đổi văn bản từ trái sang phải thành:

1. Phải sang trái

2. Trên xuống dưới (trái sang phải)

3. Trên xuống dưới (phải sang trái)

 

Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.