เครื่องมือสร้างแผ่นบิงโกตัวเลขกวางตุ้ง

 
ที่ยังต้องใส่ 9

สร้างแบบฝึกหัดตัวเลขภาษากวางตุ้งด้วยตัวเลขที่กำหนด

สร้างแผ่นบิงโกจากตัวเลขภาษากวางตุ้งที่กำหนด! คุณเริ่มต้นด้วยการใส่ตัวเลขโดยเว้นวรรคหรือใส่เครื่องหมายลูกน้ำระหว่างตัวเลขแต่ละตัว จากนั้นก็เลือกขนาดตารางและเลือกว่าคุณต้องการตัวเลข 9,16 หรือ 25 ตัวบนแผ่งบิงโก จากนั้นตัวเลขในภาษาจีนกวางตุ้งก็จะแสดงขึ้นมาแบบสุ่มบนแผ่นบิงโก การสุ่มตำแหน่งตัวเลขหมายความว่าทุกแผ่นจะมีตัวเลขเหมือนกันแต่อยู่ในตำแหน่งต่างกัน 

นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกให้พิมพ์แผ่นเฉลยคำตอบและเลือกได้ว่าคุณต้องการพิมพ์แบบไม่มีเฉลยกี่แผ่น แผ่นเฉลยจะมีตัวเลขอารบิกและมีตัวเลขที่เขียนเป็นภาษาจีนอยู่ในวงเล็บ นี่เป็นวิธีการทดสอบความรู้ภาษากวางตุ้งที่ยอดเยี่ยมและก็พร้อมพิมพ์ออกมาได้เลย หากคุณต้องการเลือกสุ่มตัวเลขจากช่วงตัวเลข เช่น 10,000 ถึง 15,000) คุณสามารถใช้เครื่องมือนี้

เรามีเครื่องมือสำหรับแบบฝึกหัดภาษาจีนกวางตุ้ง เช่น เติมคำในช่องว่าง และการสร้าง ช่องว่างในประโยค

 

สร้างแผ่นบิงโกจากตัวเลขภาษากวางตุ้งที่กำหนด! คุณเริ่มต้นด้วยการใส่ตัวเลขโดยเว้นวรรคหรือใส่เครื่องหมายลูกน้ำระหว่างตัวเลขแต่ละตัว จากนั้นก็เลือกขนาดตารางและเลือกว่าคุณต้องการตัวเลข 9,16 หรือ 25 ตัวบนแผ่งบิงโก จากนั้นตัวเลขในภาษาจีนกวางตุ้งก็จะแสดงขึ้นมาแบบสุ่มบนแผ่นบิงโก การสุ่มตำแหน่งตัวเลขหมายความว่าทุกแผ่นจะมีตัวเลขเหมือนกันแต่อยู่ในตำแหน่งต่างกัน 

นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกให้พิมพ์แผ่นเฉลยคำตอบและเลือกได้ว่าคุณต้องการพิมพ์แบบไม่มีเฉลยกี่แผ่น แผ่นเฉลยจะมีตัวเลขอารบิกและมีตัวเลขที่เขียนเป็นภาษาจีนอยู่ในวงเล็บ นี่เป็นวิธีการทดสอบความรู้ภาษากวางตุ้งที่ยอดเยี่ยมและก็พร้อมพิมพ์ออกมาได้เลย หากคุณต้องการเลือกสุ่มตัวเลขจากช่วงตัวเลข เช่น 10,000 ถึง 15,000) คุณสามารถใช้เครื่องมือนี้

เรามีเครื่องมือสำหรับแบบฝึกหัดภาษาจีนกวางตุ้ง เช่น เติมคำในช่องว่าง และการสร้าง ช่องว่างในประโยค

 

Other pages and resources