อักษรภาษาจีน:   0
จำนวนตัวอักษร:   0
ทั้งหมด:   0

นับตัวอักษรภาษากวางตุ้งอย่างไร

ใส่ข้อความภาษาจีนกวางตุ้งและคุณจะเห็นว่ามีตัวอักษรภาษาจีนและภาษาอังกฤษทั้งหมดกี่ตัว โดยเครื่องมือนี้ใช้งานได้ทั้งกับภาษาจีนแบบย่อและแบบดั้งเดิม

 

Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.