ฟังข้อความภาษากวางตุ้ง

อ่านออกเสียงข้อความภาษาจีนกวางตุ้ง

เครื่องมือเรียนภาษาจีนกวางตุ้งนี้ช่วยให้คุณสามารถใส่ข้อความภาษาจีนกวางตุ้งและฟังว่าออกเสียงอย่างไร คุณยังสามารถใส่หยวืดพิงได้ด้วย เพียงใส่ข้อความภาษาจีน(แบบเต็มหรือแบบย่อ)ในกล่องทางซ้ายจากนั้นคลิกเล่นสองคร้ัง และคุณจะสามารถฟังการออกเสียงได้ในกล่องด้านขวา คุณสามารถใส่ข้อความทั้งหมดลงไปในกล่องทางซ้ายได้ คุณสามารถเริ่ม/หยุดได้ทุกเมื่อ ข้อความจะถูกเน้นสีเมื่อออกเสียง หากตัวอักษรนั้นไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลเสียงของเรามันจะถูกเน้นเป็นสีน้ำเงิน เครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือเรียนภาษากวางตุ้งที่ไม่ซับซ้อนและเป็นการอ่านภาษาจีนกวางตุ้งด้วยเสียงผู้ชาย

เครื่องมือเรียนภาษาจีนกวางตุ้งนี้ช่วยให้คุณสามารถใส่ข้อความภาษาจีนกวางตุ้งและฟังว่าออกเสียงอย่างไร คุณยังสามารถใส่หยวืดพิงได้ด้วย เพียงใส่ข้อความภาษาจีน(แบบเต็มหรือแบบย่อ)ในกล่องทางซ้ายจากนั้นคลิกเล่นสองคร้ัง และคุณจะสามารถฟังการออกเสียงได้ในกล่องด้านขวา คุณสามารถใส่ข้อความทั้งหมดลงไปในกล่องทางซ้ายได้ คุณสามารถเริ่ม/หยุดได้ทุกเมื่อ ข้อความจะถูกเน้นสีเมื่อออกเสียง หากตัวอักษรนั้นไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลเสียงของเรามันจะถูกเน้นเป็นสีน้ำเงิน เครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือเรียนภาษากวางตุ้งที่ไม่ซับซ้อนและเป็นการอ่านภาษาจีนกวางตุ้งด้วยเสียงผู้ชาย

Other pages and resources