สร้างแบบฝึกหัดภาษากวางตุ้แบบหยวืดปิง

`
โปรดทราบว่าเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เราขอแนะนำให้คุณใช้เครื่องมือนี้บนเดสก์ท็อปและไม่ใช้บนมือถือ
หมายเลขหน้า: 1/1
โปรดรอการสร้าง

สร้างแบบฝึกหัดภาษากวางตุ้งได้ง่าย ๆ

เครื่องมือนี้สามารถใช้สร้างแบบฝึกหัดเป็น PDF สำหรับภาษาจีนกวางตุ้ง คุณเพียงต้องกรอกข้อความภาษากวางตุ้งที่คุณต้องการจากนั้นคุณก็จะได้รับแบบฝึกหัดที่คุณต้องการเป็น PDF เพื่อฝึกเขียนภาษากวางตุ้ง การตั้งค่าแบบมาตรฐาน(พื้นฐาน)จะแสดงว่าคุณสามารถเรียงข้อความต่าง ๆ ได้อย่างไรบ้าง สำหรับการตั้งค่าแบบพื้นฐาน ตัวอักษรได้รับการตั้งค่ามาให้จางลงโดยอัตโนมัติจากเข้มมากไปจนถึงเกือบจะล่องหนเกือบทั่วทั้งหน้า (ที่การตั้งค่าแบบขั้นสูงในขั้นต่อไปคุณจะเห็นการตั้งค่านี้ใต้การเลือกแสดงทีละน้อย) นอกจากนี้ยังมีตัวหยวืดพิงอยู่บนตัวอักษรในแบบฝึกหัดคัดลายมือ และเครื่องมือสร้างแบบฝึดหัดภาษากวางตุ้งนี้ยังมีตัวเลือกอื่น ๆ มากมายให้ปรับเปลี่ยน

หากคุณต้องการคำแนะนำในการใช้งานเพิ่มเติม คุณสามารถดูวิดีโอ วิธีการสร้างแบบฝึกหัดภาษาจีน ได้บน Youtube

เครื่องมือนี้สามารถใช้สร้างแบบฝึกหัดเป็น PDF สำหรับภาษาจีนกวางตุ้ง คุณเพียงต้องกรอกข้อความภาษากวางตุ้งที่คุณต้องการจากนั้นคุณก็จะได้รับแบบฝึกหัดที่คุณต้องการเป็น PDF เพื่อฝึกเขียนภาษากวางตุ้ง การตั้งค่าแบบมาตรฐาน(พื้นฐาน)จะแสดงว่าคุณสามารถเรียงข้อความต่าง ๆ ได้อย่างไรบ้าง สำหรับการตั้งค่าแบบพื้นฐาน ตัวอักษรได้รับการตั้งค่ามาให้จางลงโดยอัตโนมัติจากเข้มมากไปจนถึงเกือบจะล่องหนเกือบทั่วทั้งหน้า (ที่การตั้งค่าแบบขั้นสูงในขั้นต่อไปคุณจะเห็นการตั้งค่านี้ใต้การเลือกแสดงทีละน้อย) นอกจากนี้ยังมีตัวหยวืดพิงอยู่บนตัวอักษรในแบบฝึกหัดคัดลายมือ และเครื่องมือสร้างแบบฝึดหัดภาษากวางตุ้งนี้ยังมีตัวเลือกอื่น ๆ มากมายให้ปรับเปลี่ยน

หากคุณต้องการคำแนะนำในการใช้งานเพิ่มเติม คุณสามารถดูวิดีโอ วิธีการสร้างแบบฝึกหัดภาษาจีน ได้บน Youtube

Other pages and resources