Vytvorenie pracovných listov pre žiakov na určenie správneho poradia vety

Tento zdroj na učenie kantonskej reči je veľmi jednoduchý na používanie, stačí zadať slová a tieto slová sa budú presúvať vo vetách. Stačí zadať text v kantončine, ktorý chcete použiť, a vety sa preskupia! Vytvoríte tak pracovné listy na vytlačenie pre študentov kantončiny. 

Keď'zadáte slová alebo vety, ktoré chcete použiť, môžete si vybrať aj písmo a veľkosť. K dispozícii je aj možnosť odstrániť pôvodné čiarky a úvodzovky, čo funguje aj s čínskou interpunkciou. Po'vytvorení pracovného listu si môžete tiež vybrať, koľko strán z každého listu chcete vytlačiť. Poslednou možnosťou je vytlačiť pracovný list s kľúčom odpovedí alebo bez neho. Ak sa rozhodnete vytlačiť kľúč odpovedí, bude uvedený na samostatnej strane na konci pracovného listu.

Máme veľa ďalších pracovných listov na výučbu kantonskej čínštiny, ako sú vyplň medzery a vytvor prázdne miesta ako aj zdroje na vytvorenie kantonských čínskych čísel bingových listov.

Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.