To narzędzie pomoże si z kantońskimi liczbami i przekonwertuje je na standardowe liczebniki oraz standardowe liczebniki na te kantońskie z opcją zawarcia jyutping. Wprowadź liczbę po lewej stronie. Może to być liczba arabska (np. 123323) lub kantońska (np. 一十二萬三千三百二十三). Możesz konwertować następujące liczby: arabskie liczebniki na kantońskie liczby, arabskie liczby na kantoński z jyutping (romanizacja), a także kantońskie liczby na arabskie liczby. 

Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.