Tämä on työkalu, joka auttaa sinua kantoninkielisten numeroiden kanssa ja muuntaa kantoninkieliset numerot vakioluvuiksi ja vakioluvut kantoninkielisiksi ja jyutping-mahdollisuudella. Laita numero vasemmalle puolelle, onko se arabialainen (eli 123323) tai kantoninkielinen (eli 一十二萬三千三百二十三), ja sitten voit muuntaa seuraavat: arabialaiset numerot kantoninkielisiksi numeroiksi, arabialaiset numerot kantoninkielisiksi numeroiksi jyutpingin avulla (romanisointia varten) ja kantoninkieliset numerot arabialaisiksi numeroiksi.

Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.